Goors Mannenkoor huldigt jubilarissen

Na afloop van de traditioneel goed bezochte jaarlijkse Algemene Ledenvergadering heeft het Goors Mannenkoor twee leden gehuldigd in verband met hun langjarige lidmaatschap van het koor en daarmee ook van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond. De heren Bertus de Wals en Herman Brinkman kregen voor hun respectievelijk 40-jarig en 50-jarig lidmaatschap een oorkonde en bijbehorende speld van het KNZV uitgereikt door de voorzitter van het Goors Mannenkoor, Anton Dijkhuis. Voor de heren was er naast de officiële versierselen ook een fles GMK-wijn en voor de dames was er een prachtig boeket bloemen. De voorzitter roemde de verdiensten van beide heren voor het koor en sprak de hoop uit hen nog lang als lid van het koor te mogen behouden.

Omdat het koor veel 65+-leden heeft die recentelijk lid zijn geworden en die dus waarschijnlijk nooit hun 25-jarig lidmaatschap zullen kunnen vieren heeft het bestuur van het koor een speciale GMK-speld laten ontwerpen die wordt uitgereikt bij een 12,5 jarig lidmaatschap. Tot veler verrassing werd deze speld na afloop van de vergadering uitgereikt aan alle leden die deze mijlpaal al hebben bereikt.

Tijdens de vergadering werd de hoop uitgesproken om in 2020 als het koor 75 jaar bestaat ook 75 leden te hebben. De naam Goors Mannenkoor suggereert wellicht dat alleen Goorse zangers welkom zijn, maar het koor heeft nu al zangers uit alle kernen van de Hof van Twente. Alle belangstellenden zijn welkom tijdens de repetitieavond van het koor op dinsdag vanaf 19.30 uur in de Reggehof.

Henk van der Wal

Omdat hij wegens ziekte niet op de jaarvergadering kon zijn en dus niet gehuldigd kon worden, is een delegatie van het bestuur bij Henk van der Wal thuis geweest om hem de versierselen horend bij zijn 40-jarig jubileum te overhandigen. Tevens kreeg Henk de nieuwe GMK-speld opgespeld door onze voorzitter. Tijdens het bezoek toonde Henk zijn GMK-archief, waarover het bestuur bijzonder onder de indruk was. Alles wat er maar over het koor wordt gepubliceerd, wordt door Henk nauwgezet verzameld en gearchiveerd.
Henk, gefeliciteerd. Volgend jaar tijdens de jaarvergadering doen we de huldiging nog eens dunnetjes over.

Jubilarissen GMK foto1 Kees Ensink

 

Speldje 1ste lustrum

 
Henk v d Wal 1

 

Henk v d Wal 2

 

 

Over het Goors Mannenkoor

Het koor telt ruim 60 actieve zangers. Uiteraard wordt er vierstemmig gezongen onder leiding van de dirigent Hans Kienhuis. Tijdens concerten wordt het koor ondersteund op de piano door Frank Sterenborg.

Hans Kienhuis dirigeert het koor al vanaf maart 2003.

Contact

Goors Mannenkoor

Anton Dijkhuis
Voorzitter
+31 (0)547 261482

info@goorsmannenkoor.nl 
Privacybeleid

© 2018 Goors Mannenkoor. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken